Support
precisa.ran4u.com
081-643-0636
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Welcome TO PRECISA

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร

ONE STOP SERVICES

           ส่งมาซ่อมที่นี่ที่เดียวจบบริการฟรี ไม่คิดค่าเปิดเครื่องไม่ว่าเครื่องของคุณจะเก่าแค่ไหนเราก็ซ่อมได้เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ท่านด้านอิเลคทรอนิกส์ช่วยดูเรื่องตรวจเช็ค Mainboard และ อุปกรณ์ของเครื่องมือด้านไฟฟ้าและระบบความเย็นช่วยดูแลระบบไฟฟ้าระบบความเย็น ซ่อแซมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องด้านไฮโดรลิคนิวแมติกส์ ช่วยตรวจเช็คระบบแมกคลานิกส์ของเครื่องด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยตรวจเช็ค Hardware และ Soflware ของเครื่องมือและเขียนโปรแกม เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพเครื่องมือดังนั้นเมื่อลูกค้าส่งเครื่องมาให้ทางเราตรวจเช็ค ทางเรามีบุคลากรที่สามารถตรวจเช็คเครื่องได้ทุกยี่ห้อ ทุกชนิดทุกระบบ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุงแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเครื่องมือวิทยศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งมาให้ทางเราซ่อม จะเป็นยี่ห้อดัง เครื่องคุณภาพสูง ราคาแพง เป็นที่รู้จักของแพทย์ นักวิจัย ผู้ดูแลเครื่องมือ และ ผู้ที่อยู่ในวงการห้องแล็ปแน่นอนครับเครื่องมือที่ราคาแพง ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมก็แพงได้ด้วยตามราคาเครื่อง โดยประมาณแล้ว ค่าซ่อมแต่ละเครื่องตกอยู่ประมาณ 50 %ของเครื่องใหม่ หรือ อาจจะแพงกว่าเครื่องใหม่

 

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

กรุณาคลิก Sign-In เพื่อเข้าใช้งาน

หน้าหลัก Sign In